Soszyńska, Kamila. „ROLA I ZNACZENIE NAUCZYCIELA WSPOMAGAJĄCEGO W PROCESIE TERAPII UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI”. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, nr 21 (14), grudzień 2021, doi:10.34739/sn.2021.21.04.