Zacharuk, T. „Recenzja książki What Really Works in Special and Inclusive Education: Using Evidence ‐ Based Teaching Strategies, Edited by D. Mitchell, London 2008, ISBN 9‐78‐041536‐925‐1”. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, t. 11, nr 11(4), lipiec 2021, s. 131-3, https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2488.