Zgierun, R. „START(ujemy) Z ECDL!”. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, t. 13, nr 13(6), lipiec 2021, s. 155-7, https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2471.