Bocian-Waszkiewicz, B. „Scenariusz zajęć Profilaktyczno-Wychowawczych dotyczący kształtowania Poczucia własnej wartości (cz. 2)”. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, t. 13, nr 13(6), lipiec 2021, s. 143-7, https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2469.