Juszczak, Justyna. „Teatr osób niepełnosprawnych Intelektualnie W kontekście Inkluzji społecznej: Studium Przypadku Na przykładzie Grupy Teatralnej «Rabarbar»”. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, t. 13, nr 13(6), lipiec 2021, s. 113-28, https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2467.