Grzeszczuk, H. „Rola tłumacza języka Migowego”. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, t. 13, nr 13(6), lipiec 2021, s. 129-3, https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2465.