Dłutowska-Osik, Hanna. „Kształcenie Ustawiczne W Opinii Nauczycieli studiów Podyplomowych Jednej Z Warszawskich Uczelni”. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, t. 13, nr 13(6), lipiec 2021, s. 101-12, https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2464.