Marciniak-Paprocka, Katarzyna. „Kształcenie osób niepełnosprawnych W Holandii”. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, t. 13, nr 13(6), lipiec 2021, s. 89-98, https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2463.