Marciniak-Paprocka, Katarzyna. „Zmiany Wprowadzone W Organizacji I Udzielaniu Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Uczniom Ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi Po 30 Kwietnia 2013 Roku”. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, t. 13, nr 13(6), lipiec 2021, s. 75-85, https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2462.