Rolka, Daria. „Charakterystyka Edukacja osób niepełnosprawnych W Polsce – Wyniki Kontroli Przeprowadzonej Przez Najwyższą Izbę Kontroli”. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, t. 13, nr 13(6), lipiec 2021, s. 61-74, https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2461.