Jówko, Ewa. „Klimat społeczny W Szkole Inkluzyjnej”. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, t. 13, nr 13(6), lipiec 2021, s. 43-59, https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2460.