Pytka, L. „O Karze, Tolerancji I dobroczynności W Pedagogice Resocjalizacyjnej”. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, t. 13, nr 13(6), lipiec 2021, s. 13-32, https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2457.