Zbroszczyk, Dorota, i Marta Franaszczyk. „Scenariusz zajęć włączających”. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, t. 14, nr 14(7), lipiec 2021, s. 221-6, https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2452.