Kiczko-Kamut, Paulina. „«Plastusiowa rączka» − Scenariusz zajęć Rewalidacyjno-Wychowawczych dotyczący Rozpoznawania I Nazywania części ciała”. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, t. 14, nr 14(7), lipiec 2021, s. 217-20, https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2451.