Bocian-Waszkiewicz, B. „Scenariusz zajęć Wychowawczych – Komunikacja Interpersonalna (cz. 1)”. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, t. 14, nr 14(7), lipiec 2021, s. 213-6, https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2450.