Ulasiuk , Nadzeya. „Teaching Free Writing”. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, t. 14, nr 14(7), lipiec 2021, s. 185-90, https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2446.