Antas-Jaszczuk, Alicja, i Sergiy Nikitin. „Zastosowanie Technologii W Procesie Rewalidacji osób Z Wadami słuchu”. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, t. 14, nr 14(7), lipiec 2021, s. 173-8, https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2445.