Lisowska, Marzena. „Czy Powiedzieć Dziecku O Diagnozie zespołu Aspergera? – Studium Przypadku”. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, t. 14, nr 14(7), lipiec 2021, s. 163-72, https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2443.