Kriviradeva, B., i A. Stoynova. „The Impact of Manаgement on the Effectiveness in Socioeducational Institutions”. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, t. 14, nr 14(7), lipiec 2021, s. 91-104, https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2436.