Bałandynowicz, Andrzej. „Wiedza I samoświadomość W Procesie Edukacji dotyczącej seksualności osób Z niepełnosprawnością”. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, t. 14, nr 14(7), lipiec 2021, s. 13-68, https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2434.