Nasiłowska, Ewa. „II Międzynarodowy Kongres Inkluzji Społecznej”. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, t. 15, nr 15(8), lipiec 2021, s. 257-60, https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2427.