Żuraw, H. „O Nowy Humanizm W Edukacji”. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, t. 15, nr 15(8), lipiec 2021, s. 65-84, https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2411.