Zacharuk, Tamara. „Kształcenie studentów niepełnosprawnych W Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym W Siedlcach”. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, t. 15, nr 15(8), lipiec 2021, s. 13-23, https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2401.