Hołownia, A. „PRACA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W CZASIE PANDEMII”. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, t. 20, nr 20(13), luty 2021, s. 117-22, doi:10.34739/sn.2020.20.11.