Gaweł-Luty, Elżbieta. „Kreowanie Postaw Tolerancji Jako Przyczynek Do Integracji osób niepełnosprawnych”. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, t. 19, nr 19(12), grudzień 2019, s. 211-24, doi:10.34739/sn.2019.19.17.