Babiarz, M., i P. Garbuzik. „Przeciwdziałanie Wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych Na przykładzie działań W województwie świętokrzyskim”. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, t. 19, nr 19(12), grudzień 2019, s. 115-27, doi:10.34739/sn.2019.19.10.