Gaweł-Luty, E. „Między Inkluzją a ekskluzją. Społeczna Przestrzeń seniorów”. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, t. 17, nr 17(10)2017, listopad 2019, s. 13-28, https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/1211.