Jówko, Ewa. „Kompetencje Nauczyciela wspomagającego Wyzwaniem Edukacji Inkluzyjnej”. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, t. 18, nr 18(11)2018, listopad 2019, s. 39-48, https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/1186.