Pospiszyl, Irena. „Samowykluczenie Jako zagrożenie Dla Inkluzji”. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, t. 18, nr 18(11)2018, listopad 2019, s. 29-37, https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/1185.