Gaweł-Luty, E. „Recenzja Rozprawy Doktorskiej Mgr Moniki Korzeniowskiej-Pakuły pt.: «Środowiskowe wartości W Planach życiowych uczniów Klas Wiejskich szkół Ponadgimnazjalnych Na Lubelszczyźnie»”. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, t. 16, nr 16(9), listopad 2019, s. 351-5, https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/1182.