Bocian-Waszkiewicz, Beata. „Dobre Praktyki Edukacji Inkluzyjnej – Scenariusz zajęć promujących Zdrowy Styl życia, Czyli Jak Dbać O Zdrowie Psychiczne”. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, t. 16, nr 16(9), listopad 2019, s. 331-42, https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/1174.