Jówko, Ewa. „Uczeń Zdolny W Kulturze szkoły”. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, t. 16, nr 16(9), listopad 2019, s. 225-34, https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/1168.