Zheleva, Elena. „Metodyka kształcenia przygotowującego przyszły Personel Medyczny Do Pracy Z dziećmi I dorosłymi Ze Specjalnymi Potrzebami”. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, t. 16, nr 16(9), listopad 2019, s. 97-108, https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/1157.