Gaweł-Luty, E. „Społeczne Postawy Wobec szkół Integracyjnych”. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, t. 16, nr 16(9), listopad 2019, s. 61-76, https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/1154.