[1]
S. Koziej, „MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA SZTUCZNEJ INTELIGENCJI DO WSPIERANIA EDUKACJI INKLUZYJNEJ”, Student Niepełnosprawny, nr 16(23), wrz. 2023.