[1]
M. Gorczyca, „AKCEPTACJA DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W WARUNKACH EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ NA PODSTAWIE BADAŃ PRZEPROWADZONYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W RUDZIENKU”, Student Niepełnosprawny, nr 16(23), wrz. 2023.