[1]
Z. Czyżewska i I. A. Katner, „FUNKCJONOWANIE RODZINY DZIECKA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ PO DIAGNOZIE”, Student Niepełnosprawny, nr 16(23), wrz. 2023.