[1]
M. Miałkowska-Kozaryna, „NAUCZYCIELE WOBEC WYZWANIA EDUKACJI ZDALNEJ UCZNIÓW NIEDOSTOSOWANYCH SPOŁECZNIE I ZAGROŻONYCH NIEDOSTOSOWANIEM”, Student Niepełnosprawny, nr 22(15), grudz. 2022.