[1]
E. Gaweł-Luty i R. Lemańczyk, „SUBIEKTYWNY I OBIEKTYWNY WYMIAR JAKOŚCI ŻYCIA”, Student Niepełnosprawny, nr 22(15), grudz. 2022.