[1]
T. Zacharuk, „«STUDENT NIEPEŁNOSPRAWNY. SZKICE I ROZPRAWY». PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ W PERSPEKTYWIE 25 LAT”, Student Niepełnosprawny, nr 22(15), grudz. 2022.