[1]
B. Bocian-Waszkiewicz, „Scenariusz zajęć profilaktyczno-wychowawczych dotyczący kształtowania poczucia własnej wartości (cz. 2)”, Student Niepełnosprawny, t. 13, nr 13(6), s. 143–147, lip. 2021.