[1]
J. Juszczak, „Teatr osób niepełnosprawnych intelektualnie w kontekście inkluzji społecznej: Studium przypadku na przykładzie grupy teatralnej «Rabarbar»”, Student Niepełnosprawny, t. 13, nr 13(6), s. 113–128, lip. 2021.