[1]
H. Grzeszczuk, „Rola tłumacza języka migowego ”, Student Niepełnosprawny, t. 13, nr 13(6), s. 129–139, lip. 2021.