[1]
D. Rolka, „Charakterystyka edukacja osób niepełnosprawnych w Polsce – wyniki kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli”, Student Niepełnosprawny, t. 13, nr 13(6), s. 61–74, lip. 2021.