[1]
L. Pytka, „O karze, tolerancji i dobroczynności w pedagogice resocjalizacyjnej ”, Student Niepełnosprawny, t. 13, nr 13(6), s. 13–32, lip. 2021.