[1]
D. Zbroszczyk i M. Franaszczyk, „Scenariusz zajęć włączających”, Student Niepełnosprawny, t. 14, nr 14(7), s. 221–226, lip. 2021.