[1]
P. Kiczko-Kamut, „«Plastusiowa rączka» − scenariusz zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dotyczący rozpoznawania i nazywania części ciała”, Student Niepełnosprawny, t. 14, nr 14(7), s. 217–220, lip. 2021.