[1]
B. Bocian-Waszkiewicz, „Scenariusz zajęć wychowawczych – komunikacja interpersonalna (cz. 1) ”, Student Niepełnosprawny, t. 14, nr 14(7), s. 213–216, lip. 2021.