[1]
H. Żuraw, „Studenci niepełnosprawni doby ponowoczesności w Polsce”, Student Niepełnosprawny, t. 14, nr 14(7), s. 69–90, lip. 2021.