[1]
E. Nasiłowska, „II Międzynarodowy Kongres Inkluzji Społecznej”, Student Niepełnosprawny, t. 15, nr 15(8), s. 257–260, lip. 2021.